Nastavnica njemačkog jezika, Dijana Dačević, održala je ugledni čas u VII1 I VII 2. Tema časa “Koliko poznaješ Njemaču?” realizovana je kroz prezentaciju i kviz. Času su prisustvovali: direktorica Ranka Laković, nastavnica italijanskog jezika Granica Šućur i asistent u nastavi Vojin Drašković.