Povodom Dana opštine, 18. septembra, u školi Braća Labudović tradicionalno se organizuje Dan sporta.
Za učenike starijih razreda sportske aktivnosti organizovali su profesori fizičkog vaspitanja, a za učenike mlađih razreda odjeljenjske starješine i vaspitači.
Takođe, ovaj nenastavni dan Članovi Eko tima iskoristili su za svoje aktivnosti. Naime, danas su ubirali plodove svoga rada koje su realizovali na kraju prošle školske godine, kada su u stakleniku, pored začina i povrća, sadili i ukrasno bilje. Danas su izrasle sadnice presađivali u saksije. Plan je da se sa njima dodatno ukrasi škola.