U PU u Grebicama, 23. novembra, održano je predavanje na temu „Reagovanje u kriznim situacijama, sa posebnim osvrtom na zemljotrese i požare“. Govorili su Veljko Baćović i Goran Tripković, pripadnici Službe zaštite i spasavanja Nikšić, a za potrebe predavanja korišćen je različiti materijal i vatrogasna oprema. Tako su se učenici, na zanimljiv način, upoznali sa onim što podrazumijeva posao vatrogasca. Na kraju su im podijeljene brošure i promotivni materijal.