Povodom Dječije nedjelje i prijema prvaka u Dječiji savez, učenici I razreda Matične škole i PU Morakovo pripremili su prigodnu priredbu za roditelje. Pjesmom, igrom i recitacijom obilježen je prijem prvaka u Dječiji savez. Manifestacija je održana u školi u Mioljem Polju (Mačak).