ogledni čas

Profesorica Vesna Miljanić, a u saradnji sa asistentom u nastavi Milicom Vujović, juče je realizovala ogled iz prirode za učenike V2 odjeljenja.

Djeca su, takođe, imala priliku da i sama učestvuju u ogledu i tako bolje razumiju predviđeno gradivo.