Profesorica engleskog jezika Mirjana Kaljević prezentovala koleginicama iz aktiva stranih jezika OŠ “Luka Simonović”: Oliveri Đurović, Sandri Đukanović, Tanji Pjano i Milki Kontić – Activate – Games for Learning American English, koji je osmislila i kreirala Kancelarija za programe engleskog jezika Biroa za obrazovanje i kulturu Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

 

Activate – Games for Learning American English je pomoćno nastavno sredstvo – interaktivni edukativni materijal za engleski jezik u osnovnim i srednjim školama koje je realizovalo Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM. Nastavnici naše škole su upoznati sa mogućnostima koje ovaj set pruža kao korisno a pritom i zabavno nastavno sredstvo, lako prilagodljivo i primjenjivo na svim nivoima i uzrastima. Activate set je dostavljen i zaveden u biblioteci OŠ “Luka Simonović”.

Prezentaciji active – games prisustvovale su i pomoćnica direktora Nada Petković i pedagoškinja Ana Lalović.