Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, učenici drugog razreda OŠ “Luka Simonović” su zajedno sa svojim učiteljicama Brankom Nikolić, Ankom Mićović, Nadom Kosić i Milicom Radović realizovali ogledni čas na temu: ,, Djeca imaju pravo da budu srećna djeca”.
U okviru jednog kreativno osmišljenog časa prožimalo se više interesantnih aktivnosti kroz koje su djeca isticala svoje individualne raznolikosti ( ime, prezime, pol, afinitete…) i shvatili da su upravo one bogatstvo kolektiva, tj. odjeljenjske zajednice. Učenici su upoznati sa Konvencijom o pravima djeteta i na zanimljiv način su bili u prilici da prošire već postojeća znanja o svojim pravima prilagodjenim njihovom uzrastu.