U OŠ “Luka Simonović” za učenike IV razreda organizovana je radionica povodom obilježavanja Dana sigurnog interneta.

Zanimljivu prezentaciju, sa animacijama, edukativnim sadržajem i aktivnostima pripremile su učiteljica Anka Mićović i pripravnica Tijana Đoković. U realizaciji učestvovale su još i učiteljice Branka Nikolić, Nada Kosić i Milica Radović. Učenici su imali priliku da steknu elementarna znanja o internetu, društvenim mrežama, sigurnim pretragama i opasnostima kojim su izloženi kao učesnici u elektronskoj komunikaciji. Imali su priliku da iznesu lična iskustva o prednostima upotrebe globalnih mreža i neprijatnostima sa kojim su se suočili.

Tekstualni i slikovni sadržaj didaktičkog materijala adaptiran je u skladu sa njihovim uzrastom, alatkama koje upotrebljavaju, informatičkim znanjima koje posjeduju. Kroz igru uloga crtanih aktera u simuliranim digitalnim situacijama uočavali su pravilan i pogrešan pristup internet aktivnostima.

Na osnovu prezentovanog materijala, razmjene iskustava sa vršnjacima i ciljanih aktivnosti nastavnika izveli su korisne zaključke o vremenu koje treba provoditi pred ekranima, sadržajima koji sadrže provjerene i tačne informacije, ostavljanju ličnih podataka i fotografija, sadržaju prepiske koju obavljaju sa pojedincima i u grupama.