Carina

Uprava carina je u novembru naplatila neto 45,6 miliona eura prihoda, od čega se najviše odnosilo na porez na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu. Od ukupno naplaćenih prihoda u novembru, na PDV pri uvozu se odnosilo 29,11 miliona eura.

Prema podacima objavljenim na sajtu Uprave carina, ukupni prihodi po osnovu akciza iznosili su 14,55 miliona eura, od poreza na kafu naplaćeno je 153,59 hiljada, od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije 1,78 miliona, dok se na ostale prihode odnosilo 5,5 hiljada eura. Iz Uprave carina je objašnjeno da je u novembru naplaćeno 46,49 miliona eura, ali da je bilo carinskih povraćaja sredstava u iznosu od 45,34 hiljade i akciznih u iznosu od 843,08 hiljada eura.

U strukturi naplaćenih akciza najviše je zastupljena akciza na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute sa 64,55 odsto, zatim na duvanske proizvode 27,08 odsto, na alkohol i alkoholna pića 6,99 odsto i na gaziranu vodu 1,38 odsto.

Ostale prihode, kako je objašnjeno, između ostalih, čine primici po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina.