U Crnoj Gori ima ukupno 167.177 porodica, od čega je najveći broj zabilježen u Podgorici a najmanji u Šavniku, prenosi CDM.

Prema popisu iz 2011. godine nakon glavnog grada slijedi Nikšić sa 19.278 porodica, što je 11 odsto od ukupnog broja, a potom Bijelo Polje i Bar sa po sedam odsto.

Institut za javno zdravlje te podatke je predočio uoči 15. maja, Međunarodnog dana porodice.

Prosječan broj članova u porodici, na nivou Crne Gore, iznosio je 3,3, pri čemu se, po opštinama kretao između 3,8 članova, koliko je prosječno evidentirano u Rožajama, do 3,1 u Kotoru, Budvi, Tivtu, Pljevljima i Herceg Novom.

Poređenjem broja sklopljenih brakova registrovanih u popisima iz 1991. i 2011.godine, zaključuje se da je taj broj smanjen za 8 odsto, dok je broj razvoda u porastu za 21 odsto, kažu iz Instituta za javno zdravlje.

Posljednji raspoloživi podaci ukazuju da je broj sklopljenih brakova u 2015.godini iznosio 3837, a istovremeno je zabilježeno 577 razvoda. U 2016. godini, u Crnoj Gori sklopljeno je 3 178 brakova, a razvedeno 703 braka.

Kao glavni razlozi za razvod navode se: loša socio-ekonomska situacija, nepripremljenost mladih ljudi za brak i porodicu zbog njihove primarne orijentisanosti ka sopstvenim potrebama, uslijed čega su nespremni za kompromis.

“S obzirom da savremeno društvo forsira individualnost, slobodu, pravo na sopstveno mišljenje, koje je, vrlo često, isključivo i ne ostavlja neophodan prostor za toleranciju, razumijevanje, različitost, vještine komunikacije, ne stvaraju se adekvatni uslovi za zajednički život”, ističu iz Instituta.

Podaci pokazuju da je, u Crnoj Gori, stopa nataliteta 1991.godine iznosila je 16,5 dok je u 2011.godini zabilježena vrijednost od 11,6, što ukazuje na značajno smanjenje vrijednosti ovog pokazatelja. U 2015. godini došlo do blagog povećanja vrijednosti stope nataliteta na 11,9 promila, što se nastavlja i u 2016.godini, kada je navedena stopa iznosila 12,16 promila. U Crnoj Gori, prema posljednjim podacima Monstata iz 2015.godine, ukupan broj porođaja uzrasta od 15-19 godina iznosio je 217, pri čemu su se porodile dvije djevojčice mlađe od 15 godina, dok su njih 56 imale od 15 do 17 godina.

Stopa ukupnog fertiliteta u 2011.godini iznosila je 1,7, čime je ukazano da se u Crnoj Gori ne ostvaruje prosta reprodukcija, a ista vrijednost je zabilježena i u 2015. godini. Zapaža se, sve češće da žene odlažu rađanje djece, zbog školovanja, napredovanja u karijeri i uključivanja u različite društvene sfere. Zbog toga, se evidentira sve veći udio žena starijih od 35 godina u ukupnom fertilitetu.

“Porodica, kao osnovna socijalna jedinica, ima odlučujuću ulogu u zdravlju i bolesti svojih članova, jer predstavlja primarnu jedinicu u kojoj se zdravstvene potrebe formiraju i rješavaju. Ona formira idealno mjesto na kome se mogu zadovoljiti zdravstvene potrebe njenih članova. Zbog toga se, porodica u javnom zdravlju definiše kao jedinica zdravlja i bolesti. Unutar porodice, u procesu primarne socijalizacije formira se ponašanje u vezi sa zdravljem, pod neposrednim uticajem roditelja, koje se nadograđuje kasnije, tokom sekundarne socijalizacije, pod uticajem okruženja”, kažu iz Instituta.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Međunarodnim danom porodice, kako bi se podigla svijest o problemima sa kojima se danas porodica suočava. Cilj obiljležavanja Međunarodnog dana porodice je očuvanje porodičnih vrijednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva.

Obilježavanje Međunarodnog dana porodice već je započeto radionicama koje se realizuju po školama, kampovima među pripadnicama RE populacije i drugim mjestima, na prigodne teme i nastaviće se u narednim danima.