Služba zaštite i spašavanja NikšićSlužba zaštite i spašavanja Nikšić

Mirna situacija po pitanju požara i nesreća koje su u nadležnosti Službe zaštite i spašavanja se nastavlja. Tako danas u Nikšiću nije bilo većih intervencija.

Služba zaštite i spašavanja Nikšić
Služba zaštite i spašavanja Nikšić

U slučaju potrebe za intervencijom vatrogasne službe dostupna je telefonska linija 123.