Ministarstvo rada i socijalnog povećalo je godišnju kvotu dozvola za privremeni boravak i rad stranaca. Naime, od 1. decembra taj broj će iznositi 14,79 hiljade i tri hiljade koji će biti na raspolaganju za kapitalne projekte od značaja za Crnu Goru.

Na sjednici Socijalnog savjeta je razmatran Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u narednoj godini, a ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, navela je da postoji potreba da se nekoliko članova Zakona o strancima izmijeni i dopuni do kraja godine. Istakla je da se moraju izbrisati dva člana kako bi kvote po zanimanjima mogle startovati od 1. januara naredne godine.

Kovačević je rekla da je bila obaveza po zakonu da Vlada donese kvotu, na šta su svi dali saglasnost, ali to ne znači da Vlada ne može da ih izmijeni, ako bude potrebe za tim.

“Radićemo na tome da sve koji dobiju posao u Crnoj Gori skinemo sa Biroa i onemogućimo da primaju dio socijalnih davanja. Svjesni smo da jedan dio neće da radi, a jedan dio je u sivoj ekonomiji, pri čemu sada treba vidjeti kako da ih prevedemo iz neformalnog u formalni sektor”, navela je Kovačević.

Ona je rekla da od 1. januara neće biti potrebna potvrda sa Biroa rada, pri čemu će na jednom šalteru postojati mogućnost da se podnese zahtjev.