Mileva Lajović Lalatović"

U prostorijama OŠ “Mileva Lajović Lalatović”, 30.01.2021. godine održan je seminar za nastavnike stranih jezika na temu: “Usvajanje gramatike kroz igru u nastavi stranih jezika”.

Seminaru su prisustvovali profesori engleskog i ruskog jezika iz Nikšića, Plužina, Budve i Cetinja. Predavači su bili profesori ruskog jezika Miluša Cica Žugić i Dragana Gašović.
"Usvajanje gramatike kroz igru u nastavi stranih jezika"