Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u januaru 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 128,1 miliona eura, što ukazuje na pad od 24,7 odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

Izvoz robe imao je vrijednost od 25,3 miliona eura, a uvoz 102,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 19 odsto, a uvoz manji za 25,9 odsto.
“Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 24,6 odsto i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 22,5 odsto”, navode iz MONSTAT-a.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 8,5 miliona eura (koji čine: Električna
energija- 7,7 miliona eura, Kameni ugalj, koks i briketi – 599 hiljada eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 22,7 miliona eura (koji čine: Električne mašine, aparati i uređaji – 6,4 miliona eura, Drumska vozila – 5,7 miliona eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (6,1 miliona eura), Slovenija (2,8 miliona eura) i Bosna i Hercegovina (dva miliona eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (20,5 miliona eura), Kina (13,3 miliona eura) i Njemačka (10,2 miliona eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.