Ideja Opštine Nikšić jeste da se, kroz projekat ,,Krenimo zajedno”, obezbijedi podršku za nezaposlene mlade ljude koji imaju kreativne, inovativne, održive i ide društvenog značaja, ali nemaju način da ih ostvare.

Opština Nikšić je za realizaciju ideja, izabranim kandidatima omogućila:
✓prostor i neophodne uslove za rad Realizacija projekta je počela u decembru 2020. godine kada je raspisan javni po ✓mentorstvo tokom čitavog procesa
✓mogućnost da zarade kandidata i tada je od 41 prijave komisija izabrala tri ideje. Takode, pored tri nosioca je još osam mladih ljudi koji su učestvovali u realizaciji ideja:
1. Izrada aplikacije za pomoć socijalno ugroženim građanima
2. Recikliranje papira
3. Razvoj online platforme za marketing i prodaju lokalnih proizvoda.
“Tokom rada, timovi su imali podršku Opštine Nikšić. Obezbijedena im je kan mentorstvo tokom čitavog procesa i četvoromjesečna nadoknada za rad.Bitno je po toku ovog perioda učesnici imali priliku da prisustvuju obukama o izradi projekata i izradi biznis planova. Za redovne radne sastanke, timovi su koristili kancelariju u Gradskoj kući. Za r projekta potrošena su sredstva u iznosu od oko 16.000,00€. Timovi su vrijedno radili na odabranim idejama”, kazala je Maja Radoičić iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u Opštini Nikšić.
Za realizaciju ovog projekta potrošena su sredstva oko 16.000 eura.
Nemanja Grozdanić upoznao je sa idejom “Naše domaće”, otvaranje online platforme za marketing i prodaju lokalnih proizvoda. On je kazao da bi onlajn prodavnica omogućila privrednim proizvođačima i svim ljudima koji se bave nekim vidom proizvodnje lakšu distribuciju robe.
Mira Pejović i Milica Radovanović predstavile su svoju ideju o reciklaži papira.
“Kroz ovaj projekat dobili smo nova iskustva i nova znanja koja smatramo da su veoma bitna“, kazale su one.
Nikola Peković i Sara Međedović predstavili su pod projekat ”Vilenjak Vili – humani komšija”. Ovo je aplikacija izrada za pomoć socijalno ugroženim sugrađanima.
“U nekoliko koraka otvara se mogućnost da ono što je bilo višak u kući, postane važan dio drugog domaćinstva. Vilenjak Vili – humani komšija je veoma jednostavna aplikacija, korisna, namjenjena je primaocima socijalne pomoći i licima koja se nalaze na spisku Centra za socijalni rad Nikšić”, kazali su oni.
Rukovodioc Službe za saradnju, poslove predsjednika i informisanje Marko Perućica kazao je da su sva tri pod projekta dobra i čestitao je mladim ljudim koji su na njima radili.
„Opština Nikšić će sve druge mlade ljude koji ubuduće imaju ovakve i slične ideje, podržati i biti im podrška u svakom smislu jer ovo nije samo korist za vas kao mlade ljude nego korist od ovih projekata ima i grad Nikšić i svi građani našeg grada”, kazao je Perućica.