Učenice nikšićke gimnazije, Ivana Đukanović i Aleksandra Pindović, na redovnom času CSBH jezika i književnosti održale su prezentaciju na temu Prikaz i analiza ženskih likova u ,,Gorskom vijencu”.

 

U saradnji sa profesoricom Majom Macanović, prezentacija je održana 12. februara.

 

“Proučavanjem same tematike ,, Gorskog vijenca” neizbježno je izostaviti ženske likove koje su snaga, svjetlost i ljepota velikih junaka koje je Njegoš predstavio u svom djelu. Pravi primjer koliko žena predstavlja podnožje svake planine i njen vrh na samom kraju, ističe se kroz sedam ženskih likova koje su simbol – svjetlosti, sreće, ljubavi, snage, ljepote, podrške, temelja, hrabrosti, utočišta … One su ,,žena – čovjek”!

Žena koja je dostojna svog imena, roditelja, muža, porodice a najvažnije sebe same i svoje ličnosti. Cilj prezentacije pored obrade same tematike

,,Gorskog vijenca” jeste sticanje svijesti o važnosti uloge žene u životu jednog pojedinca kao i društva u cjelini.

One su uvijek temelj, stub i snaga svoje porodice, podrška, želja i motivacija. One su neustrašive, borbene, ispunjene. To su žene nekad, sada i zauvijek”, navodi se u saopštenju nikšićke gimnazije.