Mladi Nikšića

Otvaranje ambulante za primarnu fizikalnu terapiju pri Domu zdravlja Nikšić, koje je planirano za februar naredne godine, učiniće fizikalnu terapiju dostupnijom, poručeno je na okruglom stolu o dostupnosti te terapije osobama sa invaliditetom. 

Okrugli sto je organizovala NVO “Ljepota zdravlja”, u okviru projekta “Fizikalna terapija, manje komplikacija – naša bolja socijalizacija”, koji je podržan od strane Ministarstva finansija.
“Opšti zaključak je to da je nedostatak sredstava za realizaciju postojećih planova i aktivnosti glavni problem, da je potrebno zaposliti nove ljude, formirati mobilne timove fizioterapeuta, poboljšati stepen informisanosti i senzibilisanosti svih građana na potrebe lica sa invaliditetom, poštovati postojeće zakone, realizovati aktivnosti iz Lokalnog plana i Nacionalne strategije”, saopštili su organizatori.
Okrugli sto je okupio predstavnike Doma zdravlja Nikšić, Komore fizioterapeuta Crne Gore, političkih partija i civilnog sektora.
“Koncept okruglog stola omogućio je sagledavanje primjera dobre prakse ali i svih prepreka koje treba savladati kako bi fizikalna terapija postala dostupnija osobama sa invaliditetom. Poseban akcenat je stavljen na moguća rješenja i buduće akcije”, piše u saopštenju.
Kako su pojasnili, projekat koji sprovode ima za cilj razvijanje održivog modela servisa fizikalne terapije u zajednici usmjerenih na podizanje kvaliteta života i socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom, prevenciju komplikacija koje mogu nastati kao posledica invaliditeta i unapređenje zdravstvenog statusa osoba sa invaliditetom.