U Domu zdravja "malo" veći redovi

Nagle promjene vremena pa se sugrađani žale na prehlade, ili je novi virus, ko zna…

Veće su gužve ispred Doma zdravlja i rade samo dva, tri doktora i čeka se dugo, neki od 10h.
Tako ako neko mora kod doktora nek se “naoruža” strpljenjem jer se mora dosta čekati.
Nego, kako reče jedan od sugrađana: “samo kad nema korone, ovo ćemo lakše pregurati”.