U okviru projekta „Zajedniči odgovor“ koji realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije/kantona,

koja je vodeći partner na projektu i Udruženjem za preduzetništvo i posao LiNK Mostar realizovana je trodnevna obuka na temu Spašavanje ranjivih katergoija stanovništva za pripadnike sistema zaštite i spašavanja iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i institucija koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite, kojoj su prisustvovali i predstavnici Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

Pored toga što je Dnevni centar prisustvovao pomenutoj obuci, u Dnevnom centru sa korisnicima ove Ustanove izvedena pokazna vježba evakuacije korisnika u slučaju požara.

Pokaznoj vježbi su prisustvovali i pripadnici Službe zaštite i spašavanja Nikšić.