U okviru tromjesečnog projekta ,,Medijska pismenost-razumijevanje medija kroz kreiranje medijskih sadržaja koji JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” sprovodi u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta Crne Gore danas je u Dječijoj biblioteci održana šesta radionica namijenjena učenicima VIII i IX razreda JU OŠ ,,Mileva Lajović Lalatović”.

U cilju formulisanja kriterijuma za dobre novine i postizanja saglasnosti o detaljnoj strukturi novina – rubrikama i tekstovima unutar rubrika, kao i ciljevima koje žele da postignu učenici su razgovarali sa Draganom B. Mijušković, predsjednicom aktiva Udruženja novinara CG za Nikšić. U razgovoru sa predsjednicom Udruženja, u drugom dijelu radionice, polaznici su se fokusirali na analizu strukture teksta novinskih vijesti i novinskih izvještaja, o naslovu i o funkcijama i karakteristikama dobrog naslova. U trećem dijelu radionice, polaznici su uz pomoć voditeljki i bibliotekarki, a u okviru novina ,,Anagastum news” oformili timove za sljedeće rubrike: U fokusu, Repertaža, Intervju, Društvo, Ljudi koji su mijenjali svijet, Kultura, Nauka, Život, Zanimljivosti i Sport i započeli rad na tekstovima.