Stranica kutka za potrošače od danas je u funkciji i može joj se pristupiti putem sajta Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Kako je saopšteno iz te ustanove, direktor Uprave Vladimir Đaković rekao je da je stranica nastala sa ciljem unaprijeđenja znanja i informisanosti potrošača o hrani, rizicima u hrani, načinu čuvanja i rukovanja hranom nakon kupovine, alergenima u hrani i obavještavanju potrošača o brzom povlačenju s tržišta određene hrane ili proizvoda.

“Informacije pružene na ovoj stranici su sve one informacije koje su bile predmet interesovanja javnosti, kao i potrošača u prethodnom periodu, ali i sve druge informacije za koje smo u Upravi smatrali da krajnjim potrošačima mogu biti od koristi” saopštio je Đaković.

Zahvaljujući ovoj stranici, potrošači u Crnoj Gori mogu postaviti pitanje ili poslati inicijativu službenicima i inspektorima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

“Kutak za potrošače omogućava direktnu komunikaciju potrošača sa Upravom, ali i svih zainteresovanih lica i organizacija koje prate rad Uprave. Veb stranica Kutak za potrošače obaveza je Uprave za 2023. godinu, kao dio Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024. godine”, ističe Saša Lješković, koji je predstavnik ove Uprave u nacionalnom Savjetu za zaštitu potrošača.

Izvor: Dan