U Dječijoj čitaonici JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” organizovana je treća radionica stripa ,,Kvadrat” u okviru trećeg ciklusa radionica sa ciljem savladavanja umijeća crtanja stripa kroz kreativno i kritičko promišljanje o književnim djelima po čijim motivima se vrši izrada stripa. Ljubitelji devete umjetnosti su pod mentorstvom teoretičara stripa Luke Rakojevića tematizirali kompoziciju table, kaiša i kavera, a potom se fokusirali na ilustraciju, muziku i odabir sredstava za bojenje.