Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za osobe sa invaliditetom (MERSP) iz Nikšića održala je sastanak Skupštine u Baru. Na redovnoj sjednici Skupštine usvojeni su ključni dokumenti za funkcionisanje Mreže kao što su Strateški plan rada i Pravilnik o radu.

Urađena je evaluacija dosadašnjeg toka projekta Pružanje kvalitetnih servisa podrške za  OSI koji je finansiran od strane Vladine komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u iznosu od 6.900 eura, a postignut je i dogovor  o novom projektu koji pripremaju za ovogodišnji konkurs.

Kao ciljevi projekta označeni su razvoj socijalnih servisa podrške za OSI u Crnoj Gori kroz partnerstvo, saradnju i umrežavanje na svim nivoima, specifični ciljevi su jačanje kapaciteta članica mreže, razvoj saradnje  i umrežavanja sa drugim NVO OSI i jačanje saradnje sa predstavnicima institucija i ministarstava.

Dva seminara, koja su u okviru projekta održana za članice MERSP, prethodila su godišnjoj skupštini, a članice su se sastale i sa predstavnicima lokalne uprave Mojkovca, Herceg Novog, Nikšića i Bara, a planirana je realizacija okruglog stola i seminara za krovne organizacije OSI u CG i predstavnike opština iz pet gradova.

Članice su Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD) i Naša Budućnost iz Nikšića, Mladiinfo Montenegro iz Podgorice, NVO Adria Bar, NVO Srce iz Mojkovca, NVO Zrak sunca iz Herceg Novog i NVO Karitas barske nadbiskupije.

MERSP je  osnovana je 2012.godine  sa ciljem promovisanja međunarodnih konvencija i zakona, poštovanja  dostojanstva i ljudskih prava OSI i drugih marginalizovanih grupa afirmacijom i razvojem servisa podrške za njih, umrežavanja sa srodnim udruženjima i mrežama kao i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Z.N.