Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović primio je delegaciju Tursko-crnogorskog poslovnog savjeta u okviru Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom (DIEK).

Cilj posjete bila je prezentacija investicionih potencijala turskih preduzeća, u prvom redu investitora koji su već prisutni u Crnoj Gori, kao i razmjena informacija o prioritetnim sektorima za ulaganje i konkretnim predlozima kako bi se u tom pravcu usmjerila njihova investiciona aktivnost.
Delegaciju su predvodili Nj. E. Songul Ozan, ambasadorka Republike Turske u Crnoj Gori i Naser Alim, predsjedavajući Poslovnog savjeta, koji je u Crnoj Gori prisutan kroz više aktivnih djelatnosti, a osnovna je trgovina poluproizvodima od drveta. Prisutni su bili i Serdar Kurt, Jigit Jildiz, Selman Ozgun, Sedat Kara, Sarper Sandžakli, Erkut Alkaja, Erdal Karameroglu kao i Bušra Sener.
“Fokusu ministarstva je otvaranje novih radnih mjesta i industrijskih kapaciteta na polju drvne industrije i poljoprivrede. Crna Gora je po pitanju drvnog potencijala procentualno jedna od najbogatijih država u Evropi, a većina se nalazi u sjevernom dijelu, što ovu industriju čini posebno važnom za regionalni razvoj”, saopštio je Stijović.
Sagovornici su se saglasili da postoji veliki prostor za dalje unapređenje odnosa te da će u narednom period intezivirati saradnju u oblastima od zajedničkog interesa u cilju investicija u ove sektore u Crnoj Gori.