“Plantaže”

Kompanija Plantaže mora pretrpjeti temeljne promjene, saopštio je njen novi izvršni direktor Miroslav Vuković i dodao da se troškovi poslovanja moraju smanjivati, kako bi preduzeće opstalo.

“Ovo nije samo moje mišljenje, već stav akcionara i Odbora direktora. Sadašnji poslovni model dostigao je svoje objektivne granice i potrebno je diversifikovati proizvodnju i usluge i povećati bazu prihoda, kao pretpostavku za generisanje profita i distribuciju dividend”, kazao je Vuković.
On je naveo da se taj proces neće desiti preko noći i da isti iziskuje mnogo rada svih zaposlenih u kompaniji, kao i neophodnu podršku Odbora direktora.
Na drugoj strani, prema riječima Vukovića, potrebno je sveobuhvatno racionalizovati troškove poslovanja kompanije i svesti ih na mjeru održivih.
“Uslovi u kojima posluje ova kompanija, pogotovo u djelovanju korona virusa, takvi su da se mora mnogo dosadašnjih planova i aktivnosti mijenjati, dopunjavati, pa i ukidati. To je logično pri padu ino tržišta preko 20 odsto, a crnogorskog preko 60 odsto. Troškovi se moraju smanjivati, kako bi kompanija opstala”, poručio je Vuković.
Što se tiče plana za narednu godinu, on će proizaći iz obima i kvaliteta primarne proizvodnje.
“Na njega u uslovima koronavirusa nijedna kompanija pojedinačno ne može uticati, pa ni Plantaže. U tom smislu, neću predlagati nikakav ‘plan radi plana’, već ćemo pokušati dauvažimo sve realne parametre, objektivne i subjektivne teškoće, koliko god to bilo moguće. Svakako, umanjenje troškova mora biti stalni zadatak menadžmenta”, naveo je Vuković.
Na pitanje šta će biti njegovi prvi potezi, kao izvršnog direktora Plantaža, Vuković je odgovorio da preuzimanje funkcije izvršnog rukovodioca podrazumijeva popis ukupne imovine i obaveza kompanije, što je preduslov za sagledavanje njenih poslovnih kondicija i finansijskog položaja.
“Sa dosadašnje pozicije rukovodioca Sektora za pravne poslove svakako sam imao određena saznanja o poslovanju kompanije, ali je sada neophodno integrisati i proširiti te slike u jednu zaokruženu predstavu o problematici koju je potrebno prioritetno rješavati. Nakon toga, prvi korak će biti priprema strategije poslovanja i razvoja kompanije, koja će sa poslovnim planom za narednu godinu biti ponuđena Odboru direktora na razmatranje”, rekao je Vuković.
Na pitanje da li očekuje da će ostati na poziciji izvršnog direktora kada se formira nova vlada i izabere novi Bord direktora, Vuković je odgovorio da imenovanje na funkciju izvršnog direktora doživljava kao priznanje za njegov dosadašnji rad i rezultate, ali i kao čin povjerenja vlasnika kompanije oličenih u Odboru direktora.
“Očekujem da ću započeti mandat nastaviti i nakon isteka roka od 60 dana koji mi je zadat od Odbora direktora za predlaganje poslovnog plana i programa rada, čije usvajanje je neophodni uslov za moj dalji rad na ovoj funkciji”, dodao je Vuković.
On je rekao da će, bez obzira na sve sadašnje i buduće novitete, podržati i prihvatiti svaku odluku koju donesu vlasnici kompanije i Odbor direktora, uključujući i odluku da bude razriješen prije isteka petogodišnjeg mandata.
“Za sada je prioritet da se kompanija sačuva, zaštite njeni vitalni interesi i, u duhu novog vremena i njegovih rizika, obezbijede svi potrebni uslovi za njenu buduću perspektivu, kao i egzistenciju svih zaposlenih koji u njoj rade”, zaključio je Vuković.
Izvor: MINA