Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta utvrdilo je predlog tri kandidata za boravak u ovogodišnjem ljetnjem programu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi, namijenjen studentima prirodnih nauka.

Nakon sprovedenog konkursa, koji je bio otvoren do 21. januara 2022. godine, Komisija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta jednoglasno je izabrala tri studenata.
Crnogorski studenti koji će ove godine boraviti u CERN-u su: Vuk Jovović, Prirodnomatematički fakultet-UCG; Danilo Petričević, Elektrotehnički fakultet-UCG i Aldijana Hodžić, Fakultet politehnike-UDG.
Program se sastoji od stipendija za boravak studenata u vodećoj svjetskoj laboratoriji, koje su omogućene zahvaljujući Sporazumu Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehnološkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike.
Najbolji crnogorski studenti imaju priliku da se uključe u svakodnevni rad CERN-ovih velikih istraživačkih timova i posjete laboratorije i postrojenja. Izabranim studentima pokriveni su mjesečno troškovi boravka i smještaja, putni troškovi, kao i zdravstveno osiguranje.