U Nikšiću sunčano trenutna temperatura je 22 stepena i duva vjetar brzine 17km/h. 

Nikšićani koriste lijepo vrijeme za šetnju i za završavanje svojih obaveza.

Na ulicaama je više sugrađana a saobraćaj je umjerenog intenziteta.

Ostajte nam zdravo i uz nas!