Prijatno veče da se izađe “na vazduh“. Koriste to Nikšićani posebno oni najmlađi koji su “zauzeli” park i igrališta. Roditelji paze, pomalo i viču na nestašnu djecu, neki sjede i izdaleka sve prate… Ugodno veče, Ostajte nam zdravo i uz nas!