JU Osnovna škola ,,Jovan Draganić“ Petrovići Nikšić, raspisala je konkurs u kojem se traži direktor/ica te ustanove.

 

Kandidat za direktora mora da:
1. ispunjava uslove za nastavnika ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog), u skladu sa zakonom;
2. ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad ( licenca );
3. ima pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja;
4. ima crnogorsko državljanstvo.
5. ima opštu zdravstvenu sposobnost.
Takođe, kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs, priloži i Program razvoja ustanove.
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti dokumentaciju u pomenutoj Javnoj ustanovi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Za više detalja možete pogledati na sajtu: http://www.zzzcg.me