Na sajtu Zavoda za zapošljavanje drugog marta objavljen je oglas u kojem novoosnovana firma Isko keramika traži izvršnog direktora, a u koloni naziv zanimanja je navedeno ,,lica bez zanimanja i stručne spreme (osnovna škola).

 

Oglas je objavljen na društvenim mrežama, gdje je izazvao veliki broj komentara na račun toga što se za direktora traži osoba bez stručne spreme.

Predstavnica kompanije koja je predala oglas Zavodu, kazala je juče “Vijestima” da tekst oglasa nije greška već je takav zbog problema koje poslodavci imaju zbog Zakona o strancima.

,,Vlasnik preduzeća ne može da za direktora postavi stranca bez vrlo komplikovane procedure, koja predviđa i objavu oglasa i potvrdu Zavoda da na birou nema nikoga ko zadovoljava te kriterijume. Kako je osobi koja treba da bude imenovana isticao rok da se prijavi za boravište, nije bilo vremena za nostrifikacije diploma pa smo napisali bez stručne spreme, ali da je potrebno znanje ukrajinskog jezika”, navela je predstavnica kompanije.

Primjena sadašnjeg Zakona o strancima počela je u aprilu prošle godine i on znatno otežava zapošljavanje stranaca, kao i postavljanje stranaca za direktore. Zbog tih ograničenja udruženja poslodavaca i stranih investitora, kao i turističke privrede vodili su kampanju i apelovali na izmjene zakona. Jedna od spornih odredbi je i to što strani investitor ne može postaviti stranca za svog direktora, ako na birou ima crnogorski državljanim sa školskom spremom i znanjem koje se traži.

Vlada je zbog toga krajem godine predložila izmjene zakona kojim se brišu sporni članovi i odredbe. Taj zakon Skupština je usvojila 24. februara, ali on još nije objavljen u Službenom listu. Izmjene zakona stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu.