Trajekt Foto: Siniša Luković

Nakon što je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom uzelo u zakup trajekt Igalo kompanije Pomorski saobraćaj, a koji je počeo da saobraća 4. maja, na trajektnim prilazima Kamenari – Lepetane nema više velikih gužvi, dugih čekanja i zastoja.

Morsko dobro je od 9. februara odlukom Vlade preuzelo organizaciju i održavanje trajektnog prevoza putnika i vozila na liniji Kamenari – Lepetane, sa samo dva trajekta – Vasilije i ,,Trideseti avgust“, ukupnog kapaciteta 60 automobila, što nije bilo dovoljno za brzo i efikasno funkcionisanje te trajektne linije, piše Pobjeda.

Ukrcaj i prevoz na drugu obalu čekao se pola sata do sat, znatno duže nego što je to bio slučaj u proteklih 17 godina kada su na toj liniji saobraćali trajekti Pomorskog saobraćaja. Tada je za ukrcaj, iskrcaj, prelazak trajekta od jedne do druge obale bilo potrebno od 11 do 15 minuta. List piše da trajekt Igalo duplo brže obavlja prevoz sa jedne na drugu obalu, što je i doprinijelo da se u značajnoj mjeri smanje gužve i čekanja.

Vlada je ranije dala saglasnost Morskom dobru da pod hitno, kroz javnu nabavku pregovaračkim postupkom bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, kupi još tri trajekta, na isti način na koji su krajem februara čelnici te državne firme u Hrvatskoj za čak 570 hiljada EUR kupili 53 godine stari trajekt ,,Trideseti avgust“. Zbog te kupovine Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je formiralo predmet.

Trajekti kompanije Pomorski saobraćaj, njih šest su, nakon 17 godina, prestali da saobraćaju na liniji Kamenari – Lepetane u ponoć 17. februara, nakon što je toj firmi Morsko dobro, u popodnevnim satima tog dana, dostavilo akt kojim ih obavještava da je ugovor iz 2004. sa aneksom iz 2019. koji je bio pravni osnov za obavljanje trajektne djelatnosti, prestao da važi. Iz Pomorskog saobraćaju su tada saopštili da su odlukom Morskog dobra prisiljeni da prekinu saobraćaj na toj trajektnoj liniji, jer je rješenjem o jednostranom raskidu ugovora naznačeno da je odluka konačna i stupa na snagu danom donošenja, bez prava na žalbu. Zbog toga je Pomorski saobraćaj bio prinuđen da 17. februara u ponoć obustavi trajektni prevoz. Od tada novi operater trajektne linije je Morsko dobro, a prvobitno su tu liniju održavali sa samo jednim malim trajektom-brodom Vasilije kapaciteta 20 vozila, koji im je besplatno ustupila građevinska firma Briv iz Kotora. Nakon toga je Morsko dobro pristupilo formiranju sopstvene flote i nabavci trajekta, pa je prvi trajekt u vlasništvu države, pod nazivom ,,Trideseti avgust“, star 53 godine, počeo da saobraća 13. marta.

Zakup trajekta Igalo sa posadom, Morsko dobro plaća Pomorskom saobraćaju hiljadu eura dnevno.

 

Izvor: Pobjeda