Turistička organizacija Vučje 27.05. organizuje Dane Kalopera, gdje je će posjetioci imati priliku da osjete draži Konjske visoravni i Dažnika.
Polazak je organizovan u 10 sati ispred hotela Vučje, a polaznici imaju priliku da biraju između posjete Dažniku i edukativne radionice uz markaciju staze, i pliggung šetnje u sakupljanje otpada i branja kalopera.