U okviru Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans – BioTours projekta je kreirana studija o razvoju održivog turizma i izazovima na tom polju, sa posebnim akcentom na očuvanje sve većeg prisustva delfina u Bokokotorskom zalivu.

Učestalija pojava delfina na našem primorju za sobom povlači i sve veće interesovanje turista, pa je u ova studija kreirana sa ciljem da na detaljan način predstavi korake ka uspješnom razvoju održivog turizma, a da pritom ne bude narušen biodiverzitet ove morske vrste.