mladi niksica

Crnoj Gori nedostaju Dijagnostički i Centar za zdravstvenu zaštitu sportista ali i Novi Zakon i Nacionalna strategija razvoja, uz kategorizaciju sportista i sportova da bi kompletirali dokumenta neophodna za pravilan razvoj crnogorskog sporta, ocijenila je Nela Tatar, članica Nacionalnog savjeta za sport.

Ona je u intervjuu agenciji MINA kazala da smo formiranjem Ministarstva sporta dobili priliku da u toj oblasti postavimo novu organizacionu šemu.

“Trebali bi utvrditi sisteme i mehanizme koji će osigurati uspostavljanje i održavanje vrhunskog sporta, sporta za sve i školskog sporta, promovisati principe vrijednosti u sportu, izgraditi odgovarajuću sportsku infrastrukturu, a izradom novih zakonskih akata definisati i osposobljavanje kadrova u sportu”, kazala je Tatar.

Prema njenim riječima, sport ima mnoge oblike od kojih svaki zaslužuje da dobije šansu za vlastiti razvoj.

“Jasno saznanje važnosti dječijeg i omladinskog sporta, sportske rekreacije, kvalitetnog i vrhunskog sporta i jednak tretman različitih udruženja, klubova, njihovih saveza, sportskih institucija, škola i privatnih institucija otvaraju mogućnosti za realizaciju dobrih zamisli u sportu koje su stručno prihvatljive i koje podržavaju najprije pojedinci i grupe, a potom djelimično i država”, kazala je Tatar.

Ona je istakla da je to moguće samo ako se uvažavaju posebne okolnosti i tradicije, dobri programi, stalna modernizacija i konstrukcija novih objekata, te stalna briga za stručni kadar.

Ona je ocijenila da je sport jedna od najuspješnijih grana u društvu i da pravi i najbolji brend Crne Gore.

Tatar je kazala da osnovni zadatak ljudi koji se brinu u sportu treba da bude da se poveća broj djece u sportu.

“Važnost sporta je da u startu postane sastavni dio dječjeg života, jer jednom stečena navika održava se i u odraslom dobu. Treba se pozabaviti i klupskim sportom, jer klubovi su oni koji pune reprezentacije. Treba reći da dosadašnji način formiranja klubova ima za posljedicu njihov enormno veliki broj bez ikakvih uslova za rad i stalnog oslanjanja na budžet grada i države”, rekla je Tatar.

Ona je podsjetila da su i u zakonskonskom okviru potrebne promjene, kao i da je u takvim klubovima vrijeme za nove ljude koji znaju kako nakon formiranja da održe i unaprijede sportske kolektive.

“Sve to ukazuje na potrebu izrade novog Zakona o sportu i njegovih pravilnika, koji bi definisali mnoga pitanja koja nijesu sada precizirana. Nešto što Crna Gora još nema, a nezaobilazno je u svim savremenim sportskim sistemima jeste postojanje Dijagnostičkog centra i Centra za zdrastvenu zaštitu sportista. Potrebno je uraditi kategorizaciju sportista i sportova”, rekla je Tatar.

Prema njenim riječima, posebna pažnja mora biti posvećena izradi Nacionalne strategije razvoja sporta, za naredne četiri godine.

Ona je istakla da osnovni cilj Nacionalne strategije razvoja sporta treba da bude da definiše – šta je javni interes Crne Gore?

“Da bi Strategija bila primjenjiva, zadatak Strategije treba da bude da da jasne strateške pravce za dalje djelovanje u svim oblastima sporta u Crnoj Gori. Izrada Nacionalne strategije razvoja sporta podrazumijeva što detaljniji i na objektivnim pokazateljima (istraživanjima) utemeljen prikaz trenutne situacije, uočavanje područja nužnih i mogućih poboljšanja i postavljanje ciljeva budućeg djelovanja u sistemu sporta”, rekla je Tatar.

Ona je naglasila da strateškim određivanjem budućeg razvoja sporta moguće je obuhvatiti više faktora i više različitih nivoa koje definišu sistem sporta.

“Tim dokumentom moraju biti obuhvaćeni, odnosno analizirani i definisani strateški ciljevi razvoja sljedećih djelova sporta: takmičarski sport, školski sport, rekreativni sport (sport za sve), sport osoba sa invaliditetom, sportski objekti i stručni kadrovi u sportu”, kazala je Tatar.

Ona je kazala da su dosadašnji uspjesi dokaz da su prostori na kojima živimo nepresušni izvor talenata, ali i najbolji primjer da u cilju daljeg postizanja vrhunskih rezultata Crna Gora mora kroz Nacionalni program odrediti osnovna polazišta i pravce razvoja sporta.

Tatar, koja je doktorirala u oblasti sporta na novosadskom Univerzitetu, članica je Savjeta za sport u Sekretarijatu za kulturu i sport Podgorice, saradnik je u nastavi na Fakultetu za sportski menadžment UDG, trener je u Karate klubu Budućnost i selektor karate reprezentacije Crne Gore u katama.