U preko sto zemalja svijeta članica Međunardnog PEN-kluba 3. mart je obilježen kao Svjetski dan pisaca (puni naziv Svjetksi dan mira za pisca).

Na ovaj dan pisci svijeta pozivaju „četvrtu vlast” da se oglasi protiv negativnih aspekata i zloupotreba slobode štampe, da se uzdrži od lažnih publikacija, namjernih falsifikata, smišljenih prepravki činjenica, i bezbrojnih tendecioznih interpretacija u korist političkih, grupnih i ličnih interesa.
PEN-klub kao svjetsko udruženje pisaca osnovan 1921. godine. U njegovom nazivu su početna slova (abrevijatura) tri riječi: pjesnik (engleski: poets), esejista (engleski: essaysts) i novelista, autor novela, romana (engleski:novelists). Zjaedno ova tri slova obrazuju riječ PEN ( na engleskom: pen-pero, penkalo ).
Prvi međunarodni kongres PEN-a održan je 1923. godine. Na 48. kongresu održanom od 12-18 januara 1986. godine odlučeno je da se 3. mart svake godine proslavlja kao „svjetski dan mira za pisce” i od tada su nacionalni PEN klubovi širili tako da se danas nalaze u preko 100 zemalja svijeta.
U mnogim zemljama ovaj dan se koristi da bi se odalo poštovanje i priznanje istaknutim književnim stvarocima.