Godine 2001. Glavna skupština UNESCO-a usvojila je opštu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da u sopstvenim sredinama, poštujući i promovišući kulturnu raznolikost.

Svjetski Dan kulturne raznolikosti proglašen je 21. maja 2002. godine.
Tom istoriskom deklaracijom države svijeta kulturnu raznolikost priznale su kao zajedničku baštinu čovječanstva. Svrha joj je produbljivanje razumijevanja i promovisanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja te važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture i civilizacije doprinose bogatstvu čovječanstva. Kulturna raznolikost je snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju.
Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi – naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja grupe, zajednice ili društva, te izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima. Obuhvata svekoliki način na koji živimo, naš opšti stav vrijednosti, tradicije, umjetnosti, vjerovanja. Taj nam dan daje priliku proširiti spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i potiče nas na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti.