Pomoć za tri staračka domaćinstva u Nikšiću

 

Crveni krst Crne Gore ovih dana obilježava svoje značajne datume – 8. maj, Svjetski dan Crvenog krsta i Nedjelju Crvenog krsta, koja traje od 8 – 15. maja.

Ovogodišnja proslava, koja je definisana na nivou Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, je posvećena obilježavanju 150 godina od nastanka Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Crveni krst Crne Gore je ovogodišnje obilježavanje Nedjelje Crvenog krsta povezao sa kampanjom koja se sprovodi u cilju unaprjeđenje volonterizma u Crvenom krstu Crne Gore, čiji je slogan: „Budi zvijezda na svoj način. Pomagati je uvijek u modi. Pronađi volontera u sebi“.
Naša organizacija će iskoristiti ovu važnu priliku kako bi istakla važnost volontera u pružanju pomoći ugroženim kategorijama stanovništva, djelovanju na saniranju posljedica nesreća, promociji humanih vrijednosti, kreiranju boljeg i kvalitetnijeg društva.
Opštinske organizacije Crvenog krsta će od 8-15. maja sprovesti neke od sljedećih aktivnosti:�• Predavanja, tribine, radionice na temu difuzije i međunarodnog humanitarnog prava, tokom kojih će biti prikazani principi i programi koje sprovodi organizacija Crvenog krsta,�• Pokazne vježbe u prvoj pomoći,�• Simulacije vezane za program djelovanja u nesrećama,�• Promocija dobrovoljnog davanja krvi i konkretne akcije davanja krvi,�• Posjete starim licima i ostalim ugroženim kategorijama stanovništva, �• Radionice i tribine na temu prevencije HIV/AIDS-a, bolesti zavisnosti,…,�• Radionice i predavanja na temu Anti – trafiking aktivnosti;�• Akcije sakupljanja humanitarne pomoći,�• Aktivnosti zabavno – rekreativnog karaktera, koje mogu na kreativan način doprinijeti promociji humanih vrijednosti i podsticanju solidarnosti.

I ostali dani u Nedjelji Crvenog krsta će biti obilježena radno, praktičnim predstavljanjem aktivnosti koje sprovodimo. Tradicionalno će biti organizovano i uručivanje priznanja najboljima u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, povodom 11. maja – Dana doborovoljnih davalaca krvi. Dodjela priznanja će biti održana 10. maja.
Nedjelja Crvenog krsta će biti završena, 15. maja, predavanjem na temu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koji ove godine obilježava 150 godina svog postojanja.