Svjetski dan, borba, alkoholizam

Svjetski dan borbe protiv alkoholizma obilježava se danas 1. aprila, a cilj je skrenuti pažnju na opasnost zavisnosti pijenja, na uzroke koji dovode do takvih stanja i posebno na teške posledice, na svim nivoima, koje se redovno dešavaju zbog alkoholizma.

Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije, alkoholizam je teška bolest zavisnosti koja zahtijeva dugotrajno liječenje i oporavak.
Alkoholizmu prethodi tzv. ”predalkoholičarsko stanje” – prekomjerno pijenje alkoholnih pića kroz duži vremenski period, koje postupno dovodi do stvaranja zavisnosti o alkoholu.
Kod nas i u svijetu poseban problem je alkoholizam i uživanje alkohola kod mladih. Istraživanja pokazuju da se kod mladih najčešće ne radi o alkoholizmu, nego o rasprostranjenom pijenju alkohola, koje tek u kasnijim godinama prerasta u alkoholizam.