Mladi NK

Muzička škola „Dara Čokorilo“ juče je organizovala okrugli sto na temu uticaja muzike na mlade, kojem su prisustvovala po dva učenika iz Gimnazije „Stojan Cerović“, Ekonomsko ugostiteljske škole, Muzičke škole, Elektro škole, kao i Gimnazije „Petar I Petrović“ iz Danilovgrada.

Učenici su pokušali da kroz istorijat sagledaju uticaj muzike na društvo i mlade, kao i na koji način su stari Grci i Kinezi gledali na muzičko obrazovanje. Takođe su se dotakli i tema koje su prisutne u našem okruženju, pa su govorili o sve većoj komercijalizaciji muzike. Raspravljalo se i o snažnom uticaju muzike u raznim slučajevima „muzikoterapije“.

Učenici su tokom okruglog stola prišli ovoj temi sa ozbiljnošću i kao pravi naučnici, sagledali su je iz više uglova, iz naučnog i istoriskog aspekta.

Zaključak okruglog stola ne nosi pozitivne razultate, jer su đaci zaključili da omladine sve više sluša nekvalitetnu muziku, kao i da pojedini izvođači plasiraju pogrešnu poruku kroz svoju muziku.