U UIKS-u među zatvorenicima oko 25 odsto su mladi do 30 godina starosti i to je podatak koji treba da zabrine sve u društvu, saglasni su direktor Direktorata za krivične sankcije i nadzor u Ministarstvu pravde Stevan Brajušković i Jovan Bojović iz NVO “Juventas”, koja sprovodi određene programe podrške za zatvorsku populaciju.

Brajušković i Bojović, kazali da su ovo upozoravajući podaci i da svi moramo da se zauzmemo da se poprave uslovi u kojima zatvorenici borave, jer od toga u velikoj mjeri zavisi da li će se nakon islaska ponovo vratiti kriminalu.

“Treba da vidimo gdje pravimo greške. Da li je sama organizacija u zatvoru, da li se u medijima dovoljno govori o pogubnosti kriminala, kako obrazovni sistem može da pomogne u prevenciji. Prema našim podacima 2022. godine 11 procenata u zatvorima je bilo mladih do 30 godina, a trenutno oko 15 odsto i to su podaci koji treba da zabrinu”, kazao je Barjušković.

U NVO “Cazas” prema riječima Sanje Šišević, mladi su često zanemareni u programima prevencije. Treba obratiti pažnju na mlade na marginama, iz porodica kriminalog ponašanja i gdje je bilo korišćenja droga, ako i iz onih u kojima su iskusili nasilje.

“Prevencija koja je dala najbolje rezultate je ona koja nudi eliminaciju riziko faktora i radionice na kojima se osnažuju mladi da se bore sa problemima. Srednja škola je najranjiviji period i mladi najčešće ne prepoznaju te kritičke situacije, niti obrazce ponašanje kojima skliznu u neki problem, pa je potrebno raditi na njihovom osvješćivanju”, kazala je Šišević.

Brajušković i Bojović su govorili i o primjeni alternativnih sankcija, između ostalog i uslovne kazne i rada u javnom interesu, koji se u posljednjem periodu više sprovodi, tako da danas imamo oko 199 firmi u kojima osuđenici mogu da služe kaznu.

Osnivanjem Direkcije za uslovnu slobodu dalo jes rezultete, ali tu direkciju treba ojačati kadrovski i prostorno, ističe Brajković.

“Nadzor nad uslovno otpuštenima je veoma slab, imamo neujednačenu sudsku praksu i mogućnost korišćenja opoziva uslovnog otpusta se gotovo ne koriti, iako imamo veliki broj povratnika u izvršenju kaznenih djela. Tu imamo samo jedan slučaj primjene te mjere, a zašto je to tako pitanje je za pravosuđe”, kazao je Bojović.

Zatvori su pretrpani, kako je kazao Brajušković, već odavno izraženo, posebno u pritvoru, ali raduje što se grade novi objekti, posebno izgradnja specijalne bolnice u Spužu.

NVO Juventas jedna od rijetkih koja radi sa zatorenicima i bivšim zatvorenicima. Pružaju razne vrste pomoći, posebno bitne pravno savjetovalište, sertifikovane obuke za prekvalifikaciju, pa su do sada imali za bravare, stolare i krojače, naglašava Brajušković.

“Nažalost nemamo instituciju koja pruža podršku bivšim zatvorenicima, a ogroman je problem, jer država ovu populaciju ne prepoznaje.

Izvor: Sajt RTCG