Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova spreman je za požarnu sezonu i da reaguje u složenim situacijama, prenosi RTCG.

To je saopšteno na promociji kampanje “Mjesec zaštite od požara” čiji je cilj podizanje svijesti građana o smanjenju rizika od požara sa akcentom na preventivno djelovanje i zaštitu šuma.

Generalni direktor Direktorata za vanredne situacije, Mirsad Mulić, rekao je da se projekat realizuje sa partnerskim službama iz Hrvatske, Makedonije i Francuske.

On je kazao da se građanima mora poslati poruka da je prirodna bogatstva potrebno čuvati od požara.

Prema njegovim riječima, više od 95 odsto požara izaziva čovjek, a 75 odsto nehat.

“Ove godine građani imaju razloga da vjeruju u kapacitete i resurse sistema zaštite i spašavanja, a konstataciju temeljim na činjenici da već sada imamo tri aviona za gašenje požara i namjeravamo da angažujemo i četvrti. Imamo blizu 600 vatrogasaca, spasilasca u Crnoj Gori i 280 vatrgoasnih vozila koja će biti anagžovana tokom gašenja požara u ovoj godini”, precizirao je Mulić.

To je, kako navodi, respekatabilan resurs koji će se koristiti, a ukoliko požari budu ekstremno veliki postoji mogućnost i angažovanja međunarodne saradnje na osnovu bilateralnih sporazuma, prije svega sa Hrvatskom, jer oni u floti imaju i kanadere.

“Ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, u ekstremnim situacijima, postoji mogućnost anagažovanja aviona preko mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije čiji je Crna Gora potpisnik”, naveo je Mulić.

On je poručio da će ove godine tokom požarne sezone biti intenziviran rad Direkcije za inspekcijski nadzor.

“Pojačaćemo saradnju sa lokalnim službama i državnim organima u cilju uređenja površina koji su u rizuku od požara, a intenziviraćemo i saradnju sa Upravom policije u cilju pronalaženje onih osoba koji podmeću požare i izazivaju na taj način opasnost, ugrožavaju živote i uništavaju materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu”, saopštio je Mulić.

On je rekao da će mjesec borbe protiv požara sastojati u tome da će obići sve 23 opštine u Crnoj Gori i u neposrednoj komunikaciji sa građanima ukazati na opasnosti i posljedice požara.

Generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Adem Fetić, rekao je da je taj resor pripremio posebne mjere pojačanih aktivnosti zaštite šuma od požara.

“To su one osnovne aktivnosti, kako preventivne, kako da spriječimo nastanak požara, tako i one koje se tiču njegovog gašenja”, naveo je Fetić.

Naglasio je da je pored tehničke opremljenosti posebno značajno podizanje svijesti kod građana o značaju šuma i njihove zaštite od požara.