Sudija nikšićkog Osnovnog suda Andrija Bojović odbio je predlog građana koji su tražili da javna izvršiteljka Maja Ajković odloži naplatu skoro 100.000 eura na ime troškova parnice koju su izgubili protiv Elektroprivrde, a koju je, kako tvrde, bez njihovog znanja vodio podgorički advokat Nikola Bulatović.

Sudija nikšićkog Osnovnog suda Andrija Bojović odbio je predlog građana koji su tražili da javna izvršiteljka Maja Ajković odloži naplatu skoro 100.000 eura na ime troškova parnice koju su izgubili protiv Elektroprivrde, a koju je, kako tvrde, bez njihovog znanja vodio podgorički advokat Nikola Bulatović.
Sredinom novembra prošle godine 220 tužilaca je predložilo da se na određeno vrijeme obustavi naplata troškova tvrdeći da su potpisana punomoćja, koje je advokat Bulatović priložio Osnovnom sudu u Nikšiću, falsifikovana i da je iz tog razloga presuda izrečena 12. decembra 2013. godine nezakonita. Da su poveli parnicu protiv EPCG tužioci su saznali pošto im je krajem oktobra prošle godine na kućne adrese stiglo rješenje javnog izvršitelja o naplati sudskih troškova. Prema navodima rješenja o izvršenju njih 220 su obavezni da plate po 326,47 eura.

Osim predloga za odlaganje naplate duga, građani su tražili i ponavljannje parničnog postupka u kome bi se utvrdilo da punomoćja koje je advokat Bulatović priložio u prethodnom postupku nijesu validna. Takođe, tužioci smatraju i da su troškovi koje je javna izvršiteljka Maja Ajković iz Nikšića obračunala visoko postavljeni, dok neki od njih smatraju da je potraživanje zastarjelo. Sa druge strane, sudija Bojović smatra da je Ajković radila u skladu sa zakonom ne dajući za pravo tužiocima. Obrazlažući odluku, sudija Bojović je naveo da se u izvršnom postupku ne sudi, već samo postupa po pravosnažnim odlukama koje ispunjavaju za to predviđene uslove kao što je konkretan slučaj.Takođe, on pojašnjava da prilikom donošenja ove odluke sud nije uzimao u obzir navode građana da nijesu učestvovali u parničnom procesu, te da činjenicu da su njihovi potpisi na punomoćjima falsifikovani moraju utvrditi u posebnom postupku. Dodao je da u slučaju da građani dokažu da su njihovi potpisi falsifikovani, mogu tražiti od Elektroprivrede i javnog izvršioca da im se vrati novac. Sudija Bojović je pojasnio da sva potraživanja koja su utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom zastarijevaju za 10 godina.