Studijski program za predškolsko vaspitanje i obrazovanje uključen je u ERASMUS+ projekat “Keep educating yourself -KEY” (u prevodu “Stalno se usavršavajte”) čiji konzorcijum čini 17 visokoškolskih institucija.

Realizacija aktivnosti ovog projekta počela je uvodnom konferencijom, koja je održana 12. i 13. februara 2019. godine na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Opšti cilj KEY projekta je jačanje uloge ustanova za obrazovanje nastavnika u sistemu kontinuiranog profesionalnog razvoja (KPR) u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Srbiji i u Crnoj Gori.

Specifični cilj je uspostavljanje centara za učenje (ELHs) u šest visokoškolskih institucija u Srbiji i na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.Ostvarivanjem ovog cilja, proširiće se i modernizovati postojeća ponuda za obuku vaspitača, kako bi bila selektivnija i bolje povezana sa očekivanim kompetencijama i profesionalnim zahtijevima.

Namjera ovog projekta je i da pripremi relevantne programe obuke za studente i praktičare, izgradi kapacitete za KPR, za praćenje, evaluaciju i obezbjeđenje kvaliteta. Ostvarivanjem ovog specifičnog cilja doprinosi se identifikovanju parametara za praktičnu primjenu znanja stečenog kroz programe obuke vaspitača.

Još jedan od ciljeva je i priprema modela standarda za akreditaciju programa KPR-a u Srbiji i Crnoj Gori.

Koordinator projekta je prof. dr Veselin Mićanović, dok konzorcijum projekta čine: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, (vodeći partner), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ‘’Mihailo Palov’’ Vršac, RS, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatiča SIRMIUM, Sremska Mitrovica, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, Studijski program za predškolsko vaspitanje, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Beograd, Udruženje vaspitača Vojvodina, Novi Sad, RS, Savez udruženja vaspitača Srbije, Beograd, JPU “Ljubica Popović”, Zavod za školstvo Podgorica, Zapadnobalkanski institut, Beograd, Eötvös József Főiskola Baja /Mađarska, Univerzitet u Mariboru, Slovenija, RIS – Raziskovalno Izobraževalno Središće Dvorec Rakičar, Murska Sobota, Slovenija, Birmingham City Univerzitet, BCUC, Ujedinjeno Kraljevstvo i Univerzitet West Timisoara, RO