Opština Nikšić pokreće novi Projekat „Nikšić je moja adresa“, kojim će se podrazumijevati obezbjeđivanje subvencija za stambene kredite sa veoma povoljnim uslovima.

Koncept Projekta je takav da ima za cilj izlaženje u susret različitim ciljnim grupama. Poseban akcenat se stavlja na mlade bračne parove, roditelje sa djecom ometenom u razvoju, samohrane roditelje. A među prioritetima su zaposleni u javnom zdravstvu, u znak posebne brige i zahvalnosti za uložene napore tokom pandemiološke situacije KOVID – 19.
Kamatna stopa će biti konkurentnija u odnosu na sve državne projekte do sada, a ročnost će biti do 25 godina, što će detaljno definisati Odluka o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima, radi obezbjeđenja stana.
Sredstva za realizaciju planirana su Budžetom Opštine Nikšić za 2021. godinu. Nakon usvajanja Budžeta, usvojiće se Odluka o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima zatim, objaviće se javni poziv za učešće komercijalnih banaka, javni poziv za fizička lica – korisnike zainteresovane za kupovinu ponuđenih stanova.
Cilj Projekta je da mlađi kadrovi izgrade budućnost u svom gradu i ostanu u Nikšiću radi boljeg života. Želja nam je da svako od njih ima svoju adresu u Nikšiću, svoj krov nad glavom i svoju sigurnost. Da Nikšić bude njihov dom, njihovo opredjeljenje i njihova perspektiva.