Šta nam svako telo govori, Džo Navaro
Knjiga koju je napisao Džo Navaro sa Marvinom Karlinsonom govori o neverbalnoj komunikaciji. Kako ljudi govore svojim tijelom, mimikom. U svakom vidu ponašanja i međuljudskih odnosa, neverbalna komunikacija je izuzetno bitna.
Autor je Džo Navaro, bivši agent FBI-a i kontraobavještajne službe i priznati stručnjak za neverbalnu komunikaciju.
Knjiga je pogled na jezik tijela. Pokazaće vam kako da “pročitate” ljude, dekodirate osjećanja i ponašanja, izbjegnete zamke gestikulacije i prozrete eventualne obmane. Vidjećete i kako govor tijela može da vam ukaže na ono što vaš šef, članovi porodice, prijatelji ili neznanci misle o vama. Istovremeno, autor nas upozorava da ne žurimo sa zaključcima i savetuje nam da tražimo nizove neverbalnih obrazaca koji će nam pomoći da odredimo da li naš sagovornik laže ili je samo pod stresom.