Malo je poznato da prvi sao ovih prostora koji je dobio Pulicerovu nagradu nije bio ni novinar ni pisac, već čuveni naučnik Mihajlo Pupin i to za svoju autobiografiju Sa pašnjaka do naučenjaka.

Čovjek koji je oduvijek s ponosom isticao odakle je i čijim je zalaganjem na Mirovnoj konferenciji u Parizu Kraljevina SHS dobila znatna teritorijalna proširenja u svojoj autobiografiji piše kako se snalazio po tuđem svijetu, kako je u Pragu, gdje se školovao, volio da podijeli megdan sa drugim momcima, pa su mu profesori prijetili da će ga vratiti nazad, ali i kako su mu taktike koje je kao pastir u Banatu koristio protiv lopova kasnije pomogle da dođe do revolucionarnih otkrića.