Polaganje eksternih maturskih i stručnih ispita iz stranih jezika srednjoškolci u Crnoj Gori polagaće 1. i 2. Juna.

Provjera znanja iz stranog jezika zakazana je za 1. jun a iz matematike dan poslije.
Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, polaganje eksternog maturskog i stručnog ispita počelo je 21. aprila, kada su učenici polagali ispit iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, albanskog jezika i književnosti.
„Učenici koji polažu eksterni maturski ili stručni ispit školske 2016/17. godine, nakon povratka sa školovanja iz inostranstva, ispite će polagati u prostorijama Ispitnog centra 15. juna i 16. juna 2017. Godine sa početkom u 14 sati“, navode iz Ministarstva.
Kako podsjećaju, maturski ili stručni ispit je standardizovana eksterna provjera školskih postignuća kojom se želi vidjeti u kojoj su mjeri učenici dostigli nacionalne standarde znanja.
„Ispit se polaže nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj ovakvog načina provjere je praćenje i provjeravanje znanja, vještina i kompetencija učenika. Rezultati na ovim ispitima zasnovani su na ishodima znanja koje je po obimu, sadržaju i zahtjevnosti unaprijed određeno i objavljeno u Ispitnim katalozima“, rekli su iz Ministarstva.
Kako pojašnjavaju, eksternost pri polaganju maturskog i stručnog ispita znači da za sve učenike važe jedinstvena ispitna pravila, sadržaj ispita je isti za sve, ocjenjivanje je od strane ocjenjivača koji pregledaju test knjižice sa bar-kodom.
„Položen maturski i stručni ispit je opšti uslov za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi. Učenik koji položi stručni ispit stiče nivo stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Polaganjem stručnog ispita učenik stiče i odgovarajuće stručne kvalifikacije, u skladu sa zakonom“, kaže se u saopštenju.