Milojko Spajić

Cilj spajanja Ministarstva finansija i dijela resora Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji se odnosi na socijalno staranje, bio je da se ono direktno uveže sa javnim finansijama. To je bila poruka da se rješavaju problemi i unaprjeđuje položaj marginalizovanih i ugroženih građana, saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

“Osobe sa invaliditetom su posebno osjetljiva kategorija čiji položaj u društvu se mora poboljšati i mora se osigurati veće poštovanje njihovih prava. Izražavam posebno žaljenje što nisam imao priliku da upoznam istaknutog aktivistu, Milenka Vojičića, koji je dao nemjerljiv doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom“, istakao je Milojko Spajić, na sastanku sa predstavnicima NVO, čiji rad je posvećen zaštiti prava osoba sa invalididetom.
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Vlada se zalažu za unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom, dodaje Spajić, kao i za reformu sistema koji će, u krajnjem, osigurati da svi građani ovog društva imaju iste mogućnosti u svim životnim sferama.
Dodaje i da je osnovni princip rada ove Vlade je inkluzivnost i, u skladu sa tim principom, sve odluke će se donositi u najvećem mogućem koncenzusu.
„Jedino očekivanje je adekvatan pristup prema osobama sa invaliditetom, jer će jedino takav pristup imati dugoročan efekat. Mi još uvijek nemamo riješeno pitanje reprezentativnosti OSI u tijelima koja se bave poboljšanjem našeg položaja. Želimo da imamo jednake šanse i mogućnosti za zaposlenje, kakve imaju i lica bez invaliditeta. Invaliditet je fenomen, ne problem i samo ograničenja i prepreke koje nam društvo postavlja ga pretvaraju u problem“, saglasni su predstavnici NVO.
Kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, na sastanku su identifikovani neki od problema sa kojima se u Crnoj Gori suočavaju osobe sa invaliditetom.
“Organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem prava OSI do sada su bile nedovoljno uključene u proces donošenja politika i odluka u ovoj oblasti”, navode iz Ministarstva.
Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović poručio je da je sastanak organizovan kako bi se čuli njihovi kako kratkoročni, tako i srednjoročni, prioriteti.
“Mi smo otvoreni za sve vaše sugestije i predloge, kako bismo zajednički pronašli rješenje za probleme sa kojima se suočavate i otklonili sve prepreke koje onemogućavaju da date svoj puni doprinos kao građani Crne Gore. Pred nama je i formiranje Savjeta za prava lica sa invaliditetom u čijem radu ćemo sarađivati. Otvoreni smo za sve predloge i inicijative za izmjenu zakonskih okvira koji se tiču ove oblasti“ naglasio je Odović.
Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja naglasili su da će sastanci ove vrste biti redovna praksa, kako bi udruženja koja se bave zaštitom prava OSI bila od samog početka uključena u proces donošenja odluka.
“Najavljeno je da će biti sprovedena stroga kontrola raspodjele budžetskih sredstava nevladinim organizacijama i udruženjima koja se bave ovim pitanjem”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva.