SOS Nikšić organizovao je zajedničku izložbu proizvoda od recikliranog tekstila u okviru projekta “Reciklažom tekstila do dorživih rješenja”.

Na izložbi su demonstrirane neke od tehnika reciklaže tekstila, kreativna radionica za djecu i revija modela odjeće za kućne ljubimce, proizvedene u reciklažnim radionicama u Nikšiću i Užicu.

Ovaj projekat SOS Nikšić započeo je 2014. godine u saradnji sa Ženskim Centrom Užice i dvije nacionalne službe za zapošljavanje, ZZZCG i PJ  Nikšić. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.