mladi niksica

Studijski program za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću od februara 2018. godine predstavlja Crnu Goru u COST akciji pod nazivom „Mjerenje beskućništva u Evropi“. U ovoj akciji pored Crne Gore učestvuje još 28 zemalja Evrope, a članove Upravnog odbora ove COST akcije sa crnogorske strane čine dr Nataša Krivokapić, doc. dr Goran Ćeranić i doc. dr Rade Šarović.

Osnovi cilj akcije je da okupi eksperte iz oblasti beskućništva, istraži postojeće znanje o mjerenju beskučništva i suoči se sa posebnim izazovima njegovog mjerenja, pogotovu nekih njegovih formi kao što je skriveno beskučništvo, zatim prouči razvoj beskućništva, odnos između beskućništva i migracija i na kraju pokrene stvaranje evropske mreže za mjerenje beskućništva.

Dr Nataša Krivokapić i doc. dr Goran Ćeranić su 20. i 21. aprila prisustvovali sastanku Upravnog odbora ove COST akcije u Luvenu u Belgiji.